Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi

Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi reprezintă o instituție de învățământ care funcționează după standardele de pregatire profesională, naționale și internaționale și își propune să ofere absolvenților o educație de calitate în conformitate cu nevoile de schimbare ale societății românești și europene   

SCURT ISTORIC

 

Unitatea noastră a luat fiinţă în anul 1955 şi a cunoscut mai multe forme de organizare, fiind pe rând Şcoală Profesională, apoi Şcoală Profesională cu treapta a-I-a de liceu dupa care Grup Şcolar, iar din 1997 a funcţionat numai ca Şcoală Profesională. În anul 2008, Şcoala Generala Nr. 2 a fuzionat cu Şcoala Profesională, rezultând  noua instituţie denumită Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi.

Şcoala califică elevi în următoarele :

 • Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii.
 •   Tehnician în agricultură ecologică.
 •   Tehnician veterinar.
 •   Tehnician protecția plantelor
 •   Tehnician cadastru, funciar-topograf
 •   Mecanic agricol
 •   Sudor – Învățământ DUAL
 •   Brutar-Patiser-Preparator produse făinoase

Baza materiala a școlii este formată din:

 
 • Spațiu special destinat grădiniței;
 • Sală de clasă dotată special pentru clasa pregătitoare;
 • Două ateliere mecanice;
 • Parc de mașini și utilaje agricole;
 • Poligon conducere tractor;
 • Fermă didactică cu 3 ha. teren arabil, 0,80 ha.livadă, seră în suprafață de 350mp, 0,40 ha colecție ampelografică;
 • Două laboratoare de informatică;
 • Bibliotecă;
 • Teren de sport cu suprafață sintetică;
 • Sală de sport de practică competițională locală;
 • Două microbuze pentru transportul elevilor;
 • Cabinet veterinar;
 • Simulator auto;
 • Autovehicul școală de șoferi CAT. B;
 • Atelier brutărie-patiserie – preparare produse făinoase.

Oferta pentru anul şcolar 2023-2024

 

Învățământ liceal ZI

Profil

Specializare

Clasa

Nr. locuri

Servicii

Tehnician în activități de comerț

a IX-a

12

Resurse naturale și protecția mediului

Tehnician în agricultură ecologică

a IX-a

12

Învățământ profesional cu durata de 3 ani

Domeniu

Specializare

Clasa

Nr. Locuri

Mecanică

 

Industrie alimentară

SUDOR

Învățământ DUAL

Șantierul Naval Damen

a IX-a

12

Brutar-Patiser-Preparator produse făinoase

a IX-a

12

Învățământ liceal SERAL

Profil

Specializare

Clasa

Nr. locuri

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnician în agricultură ecologică

a IX-a

28

Resurse naturale şi protecţia mediului

 

Tehnician în agricultură ecologică

 

a XI-a

28

Învățământ postliceal SERAL

Domeniu

Specializare

Nivel

Nr. locuri

Agricultură

Tehnician cadastru, funciar-topograf

5

28

Tehnician protecția plantelor

5

28

 

Resurse umane

În anul şcolar 2022-2023, în cadrul Liceului Tehnologic Nr.1 Cudalbi, pregătirea generală şi de specialitate este asigurată de un număr de 46 cadre didactice din care :

*   12 cu grad didactic I

*   7 cu grad didactic II

*   8 cu definitivat.

*   19 debutanți.

 

Populația școlară este constituită din 454 elevi grupați in 22 de clase structurate astfel:

 

 • Înv. Preșcolar – 2 grupe
 • Înv. Primar – 5 clase
 • Înv. Gimnazial – 4 clase
 • Înv. Liceal – 8 clase
 • Înv. Profesional – 3 clase

          Vă oferim:

 • Transport gratuit pentru elevii din localitățile învecinate.
 • Decontarea abonamentelor și a biletelor de călătorie pentru elevii din alte localități.
 • Bursă profesională în valoare de 200 lei, și pentru elevii învățământului profesional și “Bani de liceu” în valoare de 250 lei pentru elevii învățământului liceal.
 • Stagii de pregătire practică la instituții partenere înalt tehnologizate și asistență de specialitate, cu posibilitate ulterioară de angajare.

AVIZIER

Avizierul liceului, unde se gasesc anunturile publice


Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro